top of page

איזה מידה אני בטבעת ?

שיטה למדידת היקף האצבע:

מידות של טבעות

מידות של טבעות:

  • XSMALL: היקף: 49.3 מ"מ, קוטר: 15.7 מ"מ, מידה אמריקאית: 5

  • SMALL: היקף: 51.8 מ"מ, קוטר: 16.5 מ"מ, מידה אמריקאית: 6

  • MEDIUM: היקף: 54.4 מ"מ, קוטר: 17.3 מ"מ, מידה אמריקאית: 7

  • LARGE: היקף: 56.9 מ"מ, קוטר: 18.2 מ"מ, מידה אמריקאית: 8

איזה מידה אני בצמיד?

מידות של צמידים
מידות של טבעות

מידות של שרשראות

מידות של שרשראות
עגיל חישוק 14 מ"מ

14 מ"מ

מידות של עגילי חישוק

עגיל חישוק 25 מ"מ
עגיל חישוק 25 מ"מ
עגיל חישוק 18 מ"מ

18 מ"מ

2.5 ס"מ

2.5 ס"מ

עגיל חישוק 30 מ"מ

3 ס"מ

bottom of page