top of page
צמיד צהוב

צמיד צהוב

20.00 ₪מחיר

129 חטופים עדיין בשבי. 129 שמאחוריי כל אחד מהם עומדת משפחה וחברים כואבים. מאחוריי כל אחד מהם יש עולם שלם.

 

84 יום שהם לא ישנים. שהמחשבות רצות, שהדאגות רק מתגברות.

84 יום שהם לא קמים לצד חיוך ובוקר טוב מצד האהובים שלהם.

84 יום שילדים קטנים לא ראו את אמא ואבא.

84 יום של פחד, של אי ידיעה.

84 יום שהחיים לא אותם חיים.

#bringthembackhome

 

הצבע הצהוב הוא סמל להזדהות עם השבויים וסולידריות עם לוחמים ותפילה לשובם לשלום והפרפר הינו סמל לחופש ושחרור.

 

(מחיר הצמיד לכיסוי הוצאות ותרומה למשפחות החטופים).